Vállalkozói pályázatok

Új eszközök, gépek beszerzésére, megújuló energiát hasznosító technológiákra, IT fejlesztésre pályázhatnak vállalkozások, elsősorban feldolgozóipari fejlesztésekre, de a cél a szabad vállalkozási zónákban nem megkötött.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-16

 

5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás pályázható.

Benyújtás 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Elsősorban feldolgozóipari fejlesztéseket támogatnak, meghatározott TEÁOR szerint, mást csak hátrányos helyzetű, szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén. növekedési potenciál, hálozatosodás, export-orientáció, innovativitás esetén

Pályázhat mikro-, kis-, és középvállalkozás, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó /cég, szövetkezet min 1. lezárt üzleti évvel, min 1 fő alkalmazottal

Támogatott tevékenység         a) Új eszközök, gépek, új technológiai rendszerek és kapacitások beszerzése.

Kapcsolódóan:

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák, ha célja a termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése
c) Információs technológia-fejlesztés.(max. 15%)
d) Online megjelenés: domain név regisztráció, webtárhely, honlapkészítés - Csekély összegő támogatás

Támogatás formája: Vissza nem térítendő

Támogatás mértéke: 5 millió Ft és 25 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás. Előleg: a támogatás legfeljebb 50%-a, de maximum 12,5 millió Ft.

5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás pályázható. Keret 21 milliárd Ft. 1000-2000 pályázatra.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

Mértéke max. 50%, a regionális  beruházási és a csekély összegő támogatási rész: régiótól, vállalkozás méretétől függően 35-50%

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás: 30-45%

 

      Kötelező vállalások:

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben a bevétel) növekménye: eléri a támogatási összeget VAGY
a második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot
ÉS a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját