Vállalkozói pályázatok

Vállalkozások pályázhatnak 25-250 M Ft-ra technológiafejlesztési projektjük 50%-os támogatására

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-16)

A mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást feldolgozóipari fejlesztéseik támogatásához 25-250 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.

keretösszeg 18 Mrd forint - 150-250 pályázatra

Benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság)

A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeit támogatják

Pályázhatnak: 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Támogatott tevékenység        A korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából támogatják a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítását

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.(50%)

Önállóan nem támogatható:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, a-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezésére .
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés (15%)
e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (10%)

Támogatás mértéke    25 millió Ft – 250 millió Ft, Előleg a támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 125 millió Ft.

Regionalis beruházás: támogatás mértéke
• az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Megújuló energia 35-45%

Feltételek: 1) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,
2) a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket -aa) amely eléri a támogatási összeget VAGY
ab) eléri az 5%-ot. VAGY ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot