Vállalkozói pályázatok

Vállalkozások igényelhetik új és használt eszközre, ingatlanra, építésre, szálláshelyre, vendéglátóhely-infrastruktúrára, fürdőfejlesztésre, stb. a kedvezményes 0 kamatozású, 5-15 éves hitelt

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram - GINOP-8.3.1-16

Beadás kezdete 2016.05.30.
Beadási határidő 2018.10.01.

Éven túli lejáratú Kölcsön. Célja A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése. Keret 70 Mrd Ft

Igényelheti: Mikro-, kis- és középvállalkozás - kezdő is.

Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

Támogatott tevékenység:

1) Eszközbeszerzés, beruházás

a) tárgyi eszköz beszerzés;
b) használt eszköz beszerzés,
c) immateriális javak beszerzése (önállóan nem, csak valamely másik
beruházási tevékenységgel együtt támogatható);
d) építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
e) ingatlanvásárlás.
f) Fentiekhez közvetlenül kapcsolódó készletek beszerzése - legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig
A levonható ÁFA nem finanszírozható.

2) Használt gépjármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a, - TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
-TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármő beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámő beszerzése nem megengedett

3) Turisztikai fejlesztés:
- szálláshely-fejlesztés;
- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az
orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

4) Mobileszköz vásárlás:
Gépjármű vásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rendjében meghatározottak szerint finanszírozható

Támogatás formája:Kedvezményes hitel

Támogatás mértéke:Kölcsön összege Minimum 1 millió HUF – Maximum 600 millió HUF. A Saját Forrás minimális mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20%.

Kamat 0% / év
Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

Feltételek:

Futamidő

a.) ingatlanberuházás: maximum 15 év;
b.) immateriális javak beszerzése - maximum 5 év;
c.) új eszköz beszerzése: az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig;
d.) használt eszköz: az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év.
A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a
leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó
futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

Fedezet:
a) új gép/berendezés/készlet vásárlás - a megvásárolt gép/berendezés/készlet
b) ingatlanberuházás a Beruházás tárgya
c) egyéb: a tőkekitettség 100%-a, vagy több hitelcél esetén súlyozottan

Kötelező adatszolgáltatás a foglalkoztatási helyzetről (létszám: indikátor)

Kizáró:Csekély összegő támogatásból kizárt vállalkozások.

A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás.

Közép-Magyarországi régióban bejegyzett székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése.