EU pályázatok

Elnyerhető támogatás: minimum 3,5 millió, maximum 189 millió forint. Keretösszeg: 3,15 milliárd forint.

Kódszám: EFOP-1.1.3-17

Támogatott: 

a) 24 hónapos, minimum heti 40 órás támogatott foglalkoztatás,

b) 24 hónapos támogatott foglalkoztatás lejárta után legalább azonos munkakörben és feltételekkel a célcsoporttag minimum 12 hónapos továbbfoglalkoztatása,

c) a támogatott foglalkoztatás időszakában a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása min. 6 hónapon, de maximum 24 hónapon keresztül (kizárólag a Kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat),

d) célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (vonatkozó jogszabályi előírások alapján

 

Célcsoport: a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de 55. életévüket el nem érők, akik a 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § alapján tett nyilatkozatban roma önazonosságukat vállalják, és  munkanélküliek vagy inaktívak, továbbá legalább általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki. A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag foglalkoztatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha bejelentett tartózkodási hellyel (lakcímkártyával igazolt) rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

Támogatást igényelhetnek: azon szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények és fenntartóik, amelyek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatás során a munkáltatói jogokat gyakorolják a leendő foglalkoztatott vonatkozásában.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/efop-113-17-n-az-esly-foglalkoztats