EU pályázatok

ipariparkKis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások pályázhatnak 25-100 M Ft vissza nem térítendő beruházási támogatásra logisztikai szolgáltatások – üzleti infrastruktúra fejlesztésére és a minőség javításáért    


GINOP-1.2.5-15 - Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltatások – üzleti infrastruktúra fejlesztése és minőségének javítása támogatott.

Keret (megemelt): 6 Mrd Ft.


Pályázhat:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások (min 2 év, min 5 fő, min 5000 m2 fedett raktárkapacitás),
2. Nagyvállalkozások (min 5000 m2 fedett raktárkapacitás),
HA főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó listán és fejlesztendő tevékenysége is szerepel a megadott logisztikai szolgáltatások közt – csak a megadott TEÁOR besorolás szerinti logisztikai szolgáltatások fejleszthetőek.


Támogatott:
1) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,
2) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,
Kapcsolódóan:
3) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás (max.25%),
4) Szolgáltatásfejlesztés eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
nem nyújtható támogatás repülőtéri / kikötői /dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez. Nem regionális beruházási támogatással támogatható fejlesztés

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatás: helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott regionális beruházási támogatás.
Vissza nem térítendő 25-100 M Ft – 50-90 pályázatra, DE nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget.
Támogatás mértéke:50%
Kötelező vállalások:
Létszámtartás + az éves nettó árbevétel növekmény: VAGY eléri a támogatás összegét, VAGY MIN. 5%.
Nagyvállalkozás  a projekt befejezési évben az fejlesztésből származó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik
Határidők: Beadás kezdete 2016.02.09. Beadási határidő 2018.02.28.
Elbírálás:standard kiválasztási eljárásrend - értékelési határnapok:
1) 2016. április 28. 2) 2016. április 28-át követően minden hónap utolsó csütörtöki napja.

 

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57157