Technolgiafejleszts: prototpus s piacrajuts tmogatsa (K+F: 10-130M Ft)

 További információ és pályázatkészítés: 06 30 9 40 32 40    

http://palyazatportal.hu/adatbazis/palyazat.php?k=1641

  Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

GINOP-2.1.7-15

Benyújtása 2015. december 15-tl 2017. december 14-ig lehetséges.

Döntés: értékelési szakasz záró idpontjától számított 40 nap

Az értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen elbírálásra kerülnek:

• 2016. február 1., • május 16., • szeptember 12., •. december 12

• 2017. március 13. - •  június 27. • december 14.

Összefoglaló

Cél: kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció ersítése - új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztésének támogatása a vállalati szférában.10 millió Ft – maximum 130 millió Ft-tal

Pályázhat: Mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatott tevékenység

Önállóan támogatható (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)

a) Kísérleti fejlesztés:

Csak kapcsolódóan támogatható

Regionális beruházás keretében: a) Eszközbeszerzés b) Immateriális javak beszerzése

- Csekély összeg (de minimis) támogatás keretében:

a) Projekt elkészítés b) Projektmenedzsment c) Iparjogvédelem.

d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás

e) Kötelez nyilvánosság biztosítása

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

(max. az összes elszámolható költség 20%-a)

 

 

Támogatás formája Vissza nem térítend

Támogatás mértéke 10-130 M Ft. Ha nincs egy év lezárt üzleti év: 10-50 M Ft. Öner: 10-25%

Támogatási intenzitás: Kísérleti fejlesztés mikro-kis: 45% közép: 35%

KF + az eredmények terjesztése 60%/ 50%

Csekély összeg (de minimis) 70%

Regionális beruházási támogatás

Vas, Zala, és Gyr-Moson-Sopron megyék 45%/35%

Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55%/45%

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék:  70%/60%

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 50%

Határid

2017-12-14

A vállalati K+F+I kiadások  - a prototípusfejlesztés és a piacra vitel támogatása. Keret 20 milliárd Ft 150-2000 pályázatra

Feltételek

Kötelez vállalások: a) Tesztelt prototípus létrehozása

Piacravitel esetén: b) Üzleti hasznosíthatóság: A prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítésébl származó árbevétele a fenntartási idszak végéig bármely 2 egymást követ üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Megvalósítás: 24 hónap

A projektben foglalkoztatottak lakcímének vagy munkábajárásának igazolása Mköd telephely igazolása

Kizáró okok

További információ és pályázatkészítés: 06 30 9 40 32 40    

http://palyazatportal.hu/adatbazis/palyazat.php?k=1641