Mdosult a szellemi tulajdonvdelmi plyzat akr 100%-os tmogatsra - mr adhat be krelem

Iparjog  - GINOP-2.1.3-15

benyújtása 2017. szeptember 25-ig, online

Összefoglaló Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása 1-6  ft-tal az alkotások hasznosulásának elõmozdítása érdekében

Keret 1 Mrd Ft 200-1000 pályázatra
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelõs Helyettes Államtitkárság
 

Pályázhat

a. mikro-, kis- és középvállalkozások
b. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkezõ intézményei.
c. Jogi személyiséggel rendelkezõ non-profit gazdasági társaság.

Támogatott tevékenység

Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek

Támogatás formája Vissza nem térítendõ - de minimis

A támogatás összege:
I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások maximum 200.000 Ft
II. Iparjogvédelmi oltalomszerzésl és fenntartás - a választott tevékenységek számától függetlenül – hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;
III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhetõ.
b) Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint.
c) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

Az önerõ saját forrásból és az államháztartás alrendszereibõl származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelbõl) állhat.

Határidõ 2017-09-25

 További információ www.penzforras.hu

 

Feltételek

Prioritás: a meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák
A nemzeti ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét; ii) Fejlett jármû- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák; iv) Fenntartható környezet; v) Egészséges és helyi élelmiszerek; vi) Agrár-innováció; vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások; viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhetõ környezet.
Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia ii) különleges anyagok, korszerû anyagok, modern anyagtechnológiák iii) bionika iv) nem gépipari fémfeldolgozás v) elektronika és félvezetõ-technológia vi) korszerû szénhidrogén technológia (kõolaj, földgáz)
vii) korszerû csomagolástechnikai technológiák viii) vegyipar (pl. gumiipar, mûanyagipar, intermedier, mûtrágya és kozmetikumok gyártása) ix) építõipar
x) textilipar xi) fa- és bútoripar xii) logisztika xiii) kulturális és kreatív ipar