Mdosult benyjts! Vllalkozsok K+F (kutatsi infrastruktra, pts, prototpus... ) tmogatsa

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.1-15

 

50 millió Ft – maximum 1000 millió Ft támogatásra pályázhatnak vállalkozások vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek támogatásához. Keretösszeg 50 milliárd Ft, 50-1000 pályázatra

 

Pályázhat mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok önállóan vagy max 3 tagú konzorciumban

 

Önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k).

 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében: a) Ipari kutatás (max költségek 50%-a) Alkalmazott (ipari) kutatás. b) Kísérleti fejlesztés
Csekélyösszegû, regionális beruházási és kutatási infrastruktúrához nyújtott támogatás kapható kapcsolódóan

 

Támogatás formája  Vissza nem térítendõ

 

Támogatás mértéke összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint.  Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehetõ támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhetõ támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

 

Mértéke támogatási típustól, megvalósítás helyszínétõl és a pályázó vállalkozás méretétõl függ.(15-80%)

 

Feltételek: Kötelez vállalás: Üzleti hasznosíthatóság: min 30%

 

Kizáró KMR-ben megvalósuló projekt

 

Nem pályázhat, akinél a jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem

 

benyújtását megelz legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül..

 

További információ: www.penzforras.hu