5-50 M Ft eszkzbeszerzsre, ingatlan-, infrastruktra- s informatikai fejlesztsre Felfggesztve!

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbvít beruházásainak támogatása”

GINOP-1.2.2-15

Benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig, Online, elektronikus kitöltprogrammal

Összefoglaló Elssorban feldolgozóipari fejlesztéseket támogatnak, meghatározott TEÁOR szerint, mást csak hátrányos helyzet, szabad vállalkozási zónának minsül településen megvalósuló fejlesztéseknél, . növekedési potenciál, hálózatosodás, export-orientáció, innovativitás esetén

Pályázhat mikro-, kis-, és középvállalkozás, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó /cég, szövetkezet.
A) min 1. lezárt üzleti évvel, min 1 f alkalmazott
B) nincs 1 év, nem kell 1 f, meghatározott feldolgozóipari cél - max. 10 M Ft támogatás
 

Támogatott tevékenység Új eszköz beszerzése (50%)
+ kapcsolódóan
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés
infrastrukturális és energiatakarékos ingatlan beruházás,
IT fejlesztés (új eszközök, új szoftverek)
Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
Online megjelenés
Ha megváltozott munkaképesség személy foglalkoztatására kerül sor, munkaképesség munkavállalókat segít új eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás, -akadálymentesítés és azt szolgáló információs technológiafejlesztés (max. 1 M /f)

(regionális beruházási támogatás)

Támogatás formája Vissza nem térítend

Támogatás mértéke 5-50 M Ft, max az éves árbevétel,

regiótól, pályázótól függen 35-50%, szabad váll.zónában feldolgozóipar - max 55 M Ft-os projekt - további 20 vagy 10% többlettámogatás

Saját forrás: min 25%

Elleg: a támogatás legfeljebb 50%-áig, max. 25 millió Ft

Határid 2017-07-10


5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítend támogatás pályázható a rendelkezésre álló forrás erejéig: a szabad vállalkozási zónának minsül településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 Mrd Ft az ezen  kívüli fejlesztésekre szintén 10 milliárd forint.
 

További információ Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat: 06 40-638-638, www.szechenyi2020.hu

Feltételek Kötelez vállalások
a) Létszámtartás. b) Személyi jelleg ráfordítás növelése v. eléri a támogatás felét a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követ két üzleti évben c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése d) Honlapkészítés

Fenntartás 3 év. Biztosíték 20 M Ft fekett

Csak feldolgozóipari tevékenységek, adott Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök támogatottak

Kizáró okok pl. Közép-Magyarország, Ásványvíz gyártás, PET palack/palackos termék ...

 További információ:  http://palyazatportal.hu/adatbazis/palyazat.php?k=1636

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS:     Maróczi Imre (06 30 9 403240)

     Érdekldés: penzforras@gmail.com