Vllalkozsoknak piaci megjelensre, kereskedelem-fejlesztsre 1,5 -20 MFt

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

GINOP-1.3.1-15

Benyújtás 2015. június 22-tl 2017. június 22-ig, naptári évenként

Összefoglaló. A felhívás célja a feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók egszervezésében. Támogathatóak a hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal rendelkez magasan feldolgozott terméket elállító iparágakban tevékenyked, az egyedi, magas
hozzáadott érték szolgáltatást nyújtó vállalkozások, vidéki mikro-, kis és középvállalkozások is, ha projektje a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.

Pályázhatnak  mikro-, kis- és középvállalkozások, min 2fs létszám, tevékenysége az Ágazati fókusz (feldolgozóipar) valamelyikéhez kapcsolódik, illetve ha fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor együttmködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókuszban foglalt tevékenységet végz hazai vállalkozással.

 

Támogatott tevékenység

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
Ezekhez CSAK kapcsolódóan:
c) Piacra jutás támogatása
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Tanácsadás igénybevétele
f) Piackutatás elkészítésének költsége
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége –
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

A támogatás mértéke

minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
c) Az igényelhet támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását
megelz teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.Az önrész saját forrásból és egyéb állami támogatásból (pl. támogatott hitelbl) állhat

két projekt leszerzdött összköltsége nem lehet több, mint 30 millió Ft, és 20 millió Ft-ot meghaladó összesen megítélhet támogatási összeg esetén 1 f munkahelyteremtés kötelez vállalása szükséges.

Célja: a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének segítése 1,5 M – 20 millió Ft közötti, vissza nem térítend támogatással a keret erejéig - 50%-os önrész biztosítása mellett - keret 5 Mrd forint. 550 - 600 pályázatra ((Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felels Helyettes Államtitkárság)
 

Feltételek

Megvalósítás: max 24 hónap.
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Kötelez vállalások
a) Létszámtartás b) Külkereskedelmi felels kijelölése 3 évre c) Piackutatás elkészítése d) Idegen nyelv honlap kialakítása:
Második pályáyzat (20 M feletti támogatás esetén) 1 munkahely teremtése 3 évre
Elny: az éves nettó árbevétel átlagos növekedése meghaladta az 5%-t. Klasztertagság. Innovatív vállalkozás (K+F) támogatással. Fiatal v. ni vállalkozó. Korábbi megjelenés Nyelvtudással rendelkez alkalmazott. Külföldi partner.

Kizáró ok: Csekély összeg támogatásban nem részesíthet vállalkozások (pl agrár) és projektek (pl teherautó) A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150M Ft lehet.

Pályázna? Hívja pályázati tanácsadónkat: 30-940-32-40 vagy írjon: penzforras@gmail.com