Címe

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások a vidéki térségekben

Nem kizáró a lejárt tartozás az MVH felé. 
A  rendezett munkaügyi kapcsolatokat a a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes gazdasági évet követõen kell vizsgálni. Módosult a projektkiválasztás

évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani

Kiiró

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap - Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

 

 

Összefoglaló

Célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve mûködõ mikrovállalkozások beruházásainak, mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása,
munkahelyek megtartása és újak létrehozása.

Pályázhat

5000 fõ lakosságszám alatti települések vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések
kül- és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit mikrovállalkozásai

Támogatott tevékenység

a) a fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (kivételekkel, pl.. jármû, turbinák, motoros, stb.);
b) A gazdasági tevékenységgel érintett
épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerûsítés, épületgépészet, -
kialakítás, -felújítás, -korszerûsítés, új épület kialakítása;
c) A gazdasági tevékenységgel érintett
épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés (víz, gáz, biztonság, stb);

Csak kapcsolódóan:
d) minõségbiztosítási és környezetirányítási
rendszer, szabvány bevezetése;
e) az engedélyezési eljárás díja, és a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke (max. 12%, max 12 hónapon belül).

Csak a székhely vagy telephely szerint illetékes
LEADER HACS (LEADER Helyi Akciócsoport) vagy HVK (Helyi Vidékfejlesztési Közösség)tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

Támogatás mértéke

A támogatás összege: Min. 1200 euró, max.: pályázóként egymást követõ 3 pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurót (de minimis), illetve a  támogatott célterületek vonatkozásában 3 egymást követõ pénzügyi évben a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurót
A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzetû területen 65%;
b) egyéb területen 60%.
Kisléptékû infrastruktúra: max. 40 000 euró

Minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése: legfeljebb 20 000 euró

Határidõ2013.10.31
Feltételek

A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követõen évente
a) május 1.-május 31.
b) október 1. – október 31.;
között lehet.

 A kifizetési kérelmet 2009-tõl kezdõdõen évente:
a) január 1-31; b) április 1-30.; c) július 1-31.; d) október 1-31. közt lehet benyújtani.

a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (  részét képezõ jogcímek esetében a projektek kiválasztása  a LEADER HACS-ok feladata;
b) LEADER elvek szerint az alulról jövõ megközelítéseket és a helyi sajátosságokat érvényesíteni kell a HVS végrehajtása során.
(2) A fenti elvek szerint történik a benyújtott üzleti terv és HVS-hez való illeszkedés értékelése. A LEADER HACS-ok által szabályszerûen adott pontszámokat kell figyelembe venni az üzleti terv értékelésénél, amennyiben az ellenõrzés során meghatározott pontszám és a LEADER HACS által adott pontszám közti eltérés a 10%-ot nem haladja meg. 
Elbírálás (MVH): a) arányosítással,
b) a pályázati felhívást alapján,  beérkezési sorrend alapján, c) rangsor állításával, illetve
az a)-c) pontban rögzített eszközök önálló vagy együttes alkalmazásával hozza meg, figyelembe véve a LEADER HACS vagy HVK által megállapított pontszámot

Kizáró okok

Agrárvállalkozás (árbevételének legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik).

kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás;
bányászat, kivéve a tõzegkitermelés;
c) gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem;
d)  nagykereskedelem;
e) pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások;
f) közigazgatási és oktatási tevékenység,
kivéve a TEÁOR 855 szerinti felnõtt- és egyéb oktatás.
 

DokumentumokÉrtékelés
Felhívás
RendMod
További információ

www.fvm.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara