Címe

 

Bonus-HU Program
Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására   EU_Bonus_12

Beadás: 2013. december 31-ig

  2013. április 2-i hatállyal felfüggesztve!

 

 

Kiiró

Nemzeti Innovációs Hivatal - Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Köztremûködõ Szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Összefoglaló

A Bonus-HU program az Európai Bizottság által támogatott K+F projekteket megvalósító felsõoktatási intézmények és közfinanszírozású kutatóintézete,k  non-profit szervezetek,valamint kis- és középvállalkozások részére kiegészítõ támogatást nyújt - a maximális támogatási intenzitás keretén belül

Keret: 2012-ben 200 M Ft 40 pályázatra

Pályázhat

- Gazdasági tevékenységet nem végzõ nonprofit szervezetek, költségvetési szerv és intézménye (felsõoktatási intézmények, közfinanszírozású kutatóintézetek)
- Kis és középvállalkozások

amelyek valamely EU K+F programban támogatási szerzõdéssel rendelkeznek

 

Támogatott tevékenység

A program kiegészítõ támogatást nyújt a 

- 7KP által támogatott K+Fprojektekhez,- az EU Versenyképességi és Innovációs eretprogramjából
  és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbõl ("Article 185" kezdeményezések, JPI, JTI, Era-net, Era-net+)  támogatott kutatás-fejlesztési projektek költségeihez.
 


A program keretén belül csak olyan költségek számolhatók el, melyek nem kerülnek elszámolásra az Európai Bizottság felé, és amelyek a kutatás- fejlesztési vagy demonstrációs tevékenységekhez kapcsolódnak (személyi, dologi költség, eszközbeszerzés, immat. javak, K+F szolgáltatás).

A-

Támogatás mértéke

Ipari kutatás: 
1. felsõoktatási intézmény, közfinanszírozású kutatóintézet: költségvetési szervnél az EU-s 75%-os támogatás 90%-ig, egyéb résztvevõk esetében  80%-ig egészíthetõ ki.
2. kisvállalkozások: támogatási intenzitás 80%-ig középvállalkozás: 75%-ig kerülhet kiegészítésre.

Kísérleti fejlesztés: 
1. 1. felsõoktatási intézmény, közfinanszírozású kutatóintézet: költségvetési szervnél az EU-s  támogatás 90%-ig, egyéb résztvevõk esetében  80%-ig egészíthetõ ki.
 
2. Mikro- és kisvállalkozások: az 50% támogatási intenzitás 10 százalékponttal 60%-ig kerülhet kiegészítésre. Középvállalkozás: 50%-ig

Határidõ2013.12.31
Feltételek

A támogatás vállalkozások részére de minimis

Kizáró okok

A Bonus pályázat az uniós projekt futamideje alatt bármikor benyújtható, azonban a Bonus pályázat terhére támogatás csak a pályázat beérkezését követõen számolható el.

DokumentumokÚtmutató-tervezet
További információ

www.nfu.hu, www.magzrt.hu

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
Center Point 2. irodaház, Budapest XIII. ker., Váci út 83, 06 40 200-617, E-mail: info@magzrt.hu,

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara