Címe

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.5-15

Benyújtása 2017. január 18-tól 2019. január 18-ig lehetséges. értékelési határnapok:
• 2017. március 14.
• 2017. március 14-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

Kiiró

Cél azon logisztikai vállalkozások támogatása, amelyek fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik.

Összefoglaló
Pályázhat

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek,
e) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik,
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a fő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti (logosztikai, egyéb és kiegészítő logisztikai szolgáltatások)

Támogatott tevékenység

„A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a már működő, logisztikai szolgáltatásokat végző, többségében magánkézben lévő szervezeteknek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztéseihez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,
b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,
c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
e) Projekt-előkészítés költségei”
Önállóan kizárólag a b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.

Támogatás mértéke

Támogatás mértéke 50%, összege  25M Ft - 250 M Ft
Keret 6 Mrd Ft, 50 - 90

Az- infrastruktúra és ingatlanfejlesztés költségeinek maximális mértéke a projekt összköltségén belül 25 %-ról 50%

Határidõ2019.01.18
Feltételek

I. követelmény: Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének4 a különbségét.
ÉS
II. követelmény: A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a felhívás 5.3 Fejezet b) pont szerinti mértékét a projekt elszámolható költségéhez viszonyítva
AZAZ a támogatás összege nem lehet nagyobb mint az I. és a II. követelmény által meghatározott alacsonyabb támogatási összeg.

Kizáró okok

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

nem nyújtható támogatás repülőtéri / kikötői infrastruktúrához, dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez

Dokumentumok
További információ

www.szechenyi2020.hu, 06/1 896-0000

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara