Címe

Ipari parkok fejlesztése
GINOP-1.2.4-16

Beadás 016.05.17. - 2018.05.17.

Meghirdetés: 2016. április 13.

 

Kiiró

Cél: elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.

Keret 6 Mrd  Ft. - 50-90 pályázatra

Összefoglaló
Pályázhat

Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosai és egyben a cím birtokosai nyújthatnak be támogatási kérelmet a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása érdekében.

- azon mikro-, kis-, és középvállalkozások6:
a) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.
b) amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
d) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Támogatott tevékenység

a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

helyi infrastruktúra fejlesztéshez nyújtott beruházási támogatás:
a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;
b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;
c) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése - Önállóan is;
d) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése - Önállóan is;

Csekély összegű támogatás
e) Projekt-előkészítés költségei

Támogatás mértéke

Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 10 M Ft
Támogatási maximum összege (Ft) 100 M Ft

a) és b) pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el.

Határidõ2018.05.17
Feltételek

Kötelező vállalás: a fenntartási időszak végéig a támogatási kérelemben megadott bázisértékhez képest nő a fejlesztéssel érintett ipari parkba betelepült vállalkozások körében a KKV-k aránya.

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

Kizáró okok
Dokumentumok
További információ

www.szechenyi2020.hu, 06/1 896-0000

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara