Címe

ÉLIP
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

VP-3-4.2.1-15

Benyújtás: 2016. febr. 25.-l 2018. febr. 25.-ig
Értékelési határnapok:
- 2016. április 25. - július 25. - október 25.
- 2017. január 25 - április 25.- július 25.- október 25.
- 2018. február 25.

Módosult!

Kiiró

Élelmiszeripari feldolgozás fejlesztésére irányuló projektek támogatása - Cél az élelmiszeripar ágazati innováció, az elavult technológiai fejlesztése, s új munkahelyek teremtése. egyéni projektnél maximum 500 M Ft, kollektív projektnél max. 1,5 Mrd Ft  támogatással a  termel?k, valamint az agrár  mikro- és kisvállalkozások számára

Összefoglaló

Célja az ágazati versenyképesség javítása a legkorszerőbb technológiákkal. Kiemelt a minőségi-, a speciális termékek el?állítása, s az erőforrás-hatékonysági beruházások.
Keret: 151 Mrd Ft: - 5000 pályázatra
3A:  termel?i versenyképesség, integrálhatóság az élelmiszeripari láncba – 72,6 Mrd Ft.
6A: vidéki térségek, munkahelyteremtés: 20,5 Mrd Ft
5B: erőforrás-hatékonyság az élelmiszeriparban: 57,9 Mrd Ft
 

Pályázhat

a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, 109 és 1102 kód alá tartozó) .
1. Mez?gazdasági termel?, ha:
, árbevételének legalább 50%-a agrár tevékenységb?l származik;
b. fejlesztése Annex I. termék feldolgozására irányul.
2. Mez?gazdasági termel?nek nem min?sül? mikro- és kisvállalkozás akkor jogosult, ha:
a. a támogatási kérelem benyújtását megel?z?en teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, árbevételének legalább 50%-a mez?gazdasági tevékenységb?l származik;
b. fejlesztése Annex I.  feldolgozásra irányul;
c. a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít el?, s a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, 109 és  1102 kód alá tartozó)
3. a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehet?ség.

Támogatott tevékenység

 A  TEÁOR 10 és 11 szerinti - mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az : Annex I. termék el?állítására vonatkozó – élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak két (A,B) célterületen
A) A  termékek értéknövelése, a piacra jutás, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonysága érdekében

Támogatható tevékenységek:
-új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
- Anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/v. csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz;
- A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a  nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
- A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

B) környezeti er?forrás- hatékonyságot célzó fejlesztések
1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
2. Egyéb környezetterhelést csökkent? tevékenységek
3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Csak kapcsolódóan: -Projekt el?készítés: - Mérnöki feladatok . Projektmenedzsment -Egyéb szolgáltatások,
- Inputhatékonyságot nem érint? infrastrukturális beruházás; - Ingatlan beruházás.-Projekt el?készítés: - Mérnöki feladatok . Projektmenedzsment -Egyéb szolgáltatások,
- Inputhatékonyságot nem érint? infrastrukturális beruházás; - Ingatlan beruházás.
 

Támogatás mértéke

A támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a KMR-en kívül 50%-a.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-ot  :
a) az É-Magyarország, az É- és D-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével – mez?gazdasági kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, mez?gazdasági középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhet?,
Energiahatékonysági projeltek: 30% + többlettámogatás
 

Regionális beruházási támogatás (A célterület) min 25% saját forrás kell

Öner?: saját forrásból és az államháztartás alrendszereib?l származó egyéb támogatásból állhat.

Határidõ2018.02.25
Feltételek

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkez? támogatást igényl? nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén
Csak olyan fejlesztések támogathatóak, melyek összhangban vannak Magyarország élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal.

Létszámtartás

A termel?i csoport és a termel?i értékesít? szervezet mez?gazdasági termel?nek min?sül abban az esetben, amennyiben minden egyes tagja külön-külön

Kizáró okok

A borászat (TEAOR 1102) fejlesztésére külön pályázat (VP-3-4.2.2-16) keretében lesz lehet?ség.
nem támogatható:
- a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
-a TEÁOR 1102 kódja alá tartozó borászati termékek el?állítását, kiszerelését és tárolását célzó tevékenység;
-a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység
 

DokumentumokFelhívás
További információ

www.szecheny2020.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara