Címe

Projekt-elõkészítés a 2014-2020 közötti tervezési idõszakra - TERVEZET

KEOP-7.11.0/14

Támogatás: projektenként maximum 300 millió Ft.

A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.

Kiiró

A konstrukció célja olyan beruházási projektek elõkészítési munkáinak megkezdése illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti idõszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére.

A KEOP-7.11.0. konstrukció keretében összesen 1 milliárd forint áll rendelkezésre.


Projekt elõkészítés

Összefoglaló

A KEOP-7.11.0. konstrukció keretében összesen 1 milliárd forint áll rendelkezésre. A felhívás elsõsorban a KEHOP-ban nevesített, 50 millió euró feletti vagy az 50 millió eurót (15,395 Mrd Ft) megközelítõ költségvetésû nagyprojektek elõkészítését célozza.

Pályázhat

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) nevesített nagyprojektek megvalósítását és elõkészítését végzõ szervezetek és a KEHOP 1. prioritásának megvalósításáért felelõs állami szervek.

Támogatott tevékenység

1. koncepcionális (elsõ) fázisba tartozó projekt elõkészítési tevékenységek
2. tervezési (második) fázisba tartozó projekt elõkészítési tevékenységek
3. elõrehaladott projektek esetén koncepcionális és tervezési fázisba tartozó elõkészítési tevékenységek
 

Támogatás mértéke

A beruházási projekt elõkészítésére felhasználásra kerülõ teljes összeg - beleértve a KEOP és KEHOP forrásokat, továbbá bármely más Uniós forrást is - nem haladhatja meg a beruházási projekt teljes költségének 6%-át.
A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A támogatás összege projektenként maximum 300 millió Ft lehet.

Határidõ
Feltételek

A projekt elõkészítési tevékenységek során javasolt olyan külsõ, belföldi vagy külföldi szakmai partnerintézmények bevonása, amelyek a projekt minõségének javítása érdekében érdemben hozzá tudnak szólni a beruházási projekt kialakításába és szakmai kompetenciájukat referenciákkal is alá tudják támasztani (pl. egyetemek, NGO-k, szakmai hálózatok).

Kizáró okok
Dokumentumokfelhívás
További információ

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat, kék szám: 06-40-638-638, web: www.palyazat.gov.hu
 

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara