Címe

Mûvészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztõ területekhez kapcsolódó, online illetve  hagyományos módon megjelentetett folyóiratok támogatása. Támogatás: maximum 4 M Ft - 8 M Ft. Benyújtás: 2014. október 1-jéig.

Kiiró

Kulturális szempontból értékes, mûvészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztõ területekhez kapcsolódó, hagyományos illetve online módon megjelentetett folyóiratok támogatása. Altémák kódszáma: 3341/322, 3342/322.

Keret: 292.400.000 Ft.

NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma

Összefoglaló

Cél: nagy hagyománnyal rendelkezõ, vagy újabb, innovatív, jelentõs tudományos-ismeretterjesztõ, kulturális, társadalmi és mûvészeti értékkel bíró, országos vagy fontos regionális szereppel rendelkezõ magyarországi kiadású és határon túli, magyar nyelvû lapok támogatása.

Pályázhat

Hagyományos folyóiratok: országos vagy regionális hatókörû, továbbá határon túli, magyar nyelvû mûvészeti, kulturális, tudományos-ismeretterjesztõ nyomtatott folyóiratok.

Internetes folyóiratok: országos vagy regionális hatókörû, továbbá határon túli, magyar nyelvû mûvészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztõ internetes folyóiratok, portálok.

Támogatott tevékenység

Kulturális szempontból értékes, mûvészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztõ területekhez kapcsolódó, hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetése.

Pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségeire lehet.

Elszámolható a megítélt támogatás 10%-áig: a
szerkesztõség adminisztrációs feladataihoz kapcsolódó kisértékû számítástechnikai kellékek és anyagok, illetve irodaszerek költsége, papírköltség, postaköltség, terjesztéssel kapcsolatos szállítási, fuvarozási költség.

 

Támogatás mértéke

Hagyományos folyóirat: maximum 8 millió Ft. Online folyóirat: 4 millió Ft.

Határidõ2014.10.01
Feltételek

Regisztráció az NKA portálján. Nevezési díj: az igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa (de nem lehet kevesebb 5.000 Ft + 27% áfa összegnél). Nyomtatott folyóirat tartalmának online-megjelentetésére külön altéma keretében csak abban az esetben pályázhat, ha a lap az online változatban a print kiadástól jelentõsen eltérõ és változatos tartalmat szolgáltat. Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyû vállalkozások segítségével (nyomda, szerverház, programozók stb.) elõállíttatni.

Kizáró okok

Nem támogatják a pusztán egyéni vagy szervezeti önkifejezés, információközlés céljából született kiadványok (blog, hírlevél, információs kiadvány, szervezeti, egyesületi, intézményi hír- és adatközlõ kiadvány) valamint reklámkiadványok megjelentetését sem hagyományos, sem online formában.

Dokumentumokfelhívás
További információ

NKA, web: www.nka.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara