Címe

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Kódszám: CSP-CSBM-14

Beadási határidõ: 2014. március 17.

Kiiró

Emberi Erõforrások Minisztériuma - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI)

Összefoglaló

A pályázat támogatni kívánja a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elõsegítõ intézkedéseket és fejlesztéseket. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a "Családbarát Munkahely" cím használatára is. Keret: 22 700 000 Ft.

Pályázhat

1. Kisvállalat (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû
társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 0-49 fõ foglalkoztatottal;
2. Középvállalat (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû
társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 50-249 fõ foglalkoztatottal;
3. Nagyvállalat (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelõsségû
társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 250 fõ feletti foglalkoztatottal;
4. Költségvetési szerv (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi / nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Fõváros Önkormányzata, országos kisebbségi / nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fõvárosi Önkormányzat
által fenntartott intézmény).

Támogatott tevékenység

A családbarát program megvalósításának fõbb szempontjai:
· a rugalmas munkaszervezés
· a szabadságolási eljárások
· a bérezés
· a képzések
· a kisgyerekes szülõk támogatása
· a férfi munkavállalók szülõi szerepeinek megerõsítése
· a gyermekek napközbeni felügyelete
· az idõs, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
· a juttatások
· az egyéb szolgáltatások
· a szervezeti dokumentumok
· a szervezeti kultúra
· a szervezeti stratégia
· a marketing és a kommunikáció
· a társadalmi felelõsségvállalás
· a humánpolitika
· a menedzsment
területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történõ mûködése iránti elkötelezõdés.

Támogatás nyújtható a projekt megvalósításához szükséges dologi kiadásokra (pl. szakkönyvek, szolgáltatások - részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség stb.), továbbá bérköltségekre és egyéb személyi jellegû kifizetésekre, illetve tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire.

Támogatási idõszak: 2014. május 15. és 2015. április 30. között.

Támogatás mértéke

Legfeljebb 1 500 000 Ft támogatás igényelhetõ, maximum a projekt elszámolható összes költségének 100%-áig. Saját forrás biztosítása nem kötelezõ.

Határidõ2014.03.17
Feltételek

A támogatás folyósítása elõleg formájában történik. Pályázati díj: 5 000 Ft.

Kizáró okok

A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

Dokumentumokfelhívás
útmutató
További információ

NCSSZI, tel.: (1) 237 6782, e-mail: palyazat@ncsszi.hu, web: www.ncsszi.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara