Címe

Családbarát közgondolkodás népszerûsítése, a nõk és férfiak közötti harmonikusabb együttmûködés elõsegítése
Kód: CSP-KÖZG-14

Beadási határidõ: 2014. február 24.

Kiiró

Emberi Erõforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelõs Államtitkársága - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI)

Keret: 56 M Ft.

Összefoglaló

Családbarát közgondolkodás népszerûsítése, a nõk és férfiak közötti harmonikusabb együttmûködés elõsegítése: rendezvények, programok, képzések, internetes tartalmak, mûsorok és kiadványok megjelentetésének támogatására pályázhat közhasznú civil szervezet, egyház, egyházi fenntartású szervezet és közösség, illetve médiatartalom-szolgáltató, sajtótermék kiadó, internetes tartalomszolgáltató.

Pályázhat

 - közhasznú civil szervezet - 2011. évi CLXXV. törvény - (egyesület, alapítvány, kivéve civil társaság, párt, párthoz kötõdõ ifjúsági szervezet, szakszervezet, közalapítvány),
- egyház, egyházi fenntartású szervezet (pl. plébánia, parókia, gyülekezet),
- médiatartalom-szolgáltató, sajtótermék kiadó, internetes tartalomszolgáltató.
Feltétel: regisztráció (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelõ Rendszere).

Támogatott tevékenység

A komponens:
1. helyi közösségi programok, programsorozatok, rendezvények, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzõen családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk közötti együttmûködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és nevelõ családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló
megerõsítése a családok lakóhelyén;
2. kommunikációs programok, melyek népszerûsítik a család intézményét, felhívják a
figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel,
párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel,
programokkal (pl.: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi mûsorok, mûsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok, kiállítások stb.);
3. képzési programok, tréningek, rendszeres foglalkozások, elõadássorozatok, amelyek tematikája a gyermeket vállaló és nevelõ családok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra,
a szülõk segítése a gyermeknevelésben, a szülõk támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (pl.: házasságra felkészítõ tanfolyam, családi életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülõképzés stb.).
B komponens:
1. helyi közösségi programok, programsorozatok, rendezvények, amelyek a nõk és férfiak közösségen belüli harmonikus együttmûködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlõ megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elõ;
2. kommunikációs programok, amelyek hozzájárulnak a nõk és férfiak közötti harmonikus
együttmûködéshez, társadalmi egyenlõségük megteremtéséhez és fenntartásához, a
munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtéséhez, valamint a nõk közéleti,
társadalmi, gazdasági szerepvállalásának kiterjesztéséhez;
3. képzési programok, tréningek, rendszeres foglalkozások, elõadássorozatok, amelyek tematikája a nõi és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban.

Megvalósítás: 2014. május 1. és 2014. december 31. között.

Támogatás mértéke

A pályázaton maximum 800.000 Ft támogatás
igényelhetõ. Saját forrás biztosítása nem kötelezõ.

Határidõ2014.02.24
Feltételek

A pályázatok között kiemelt figyelmet kapnak az ENSZ Család Év 20. évfordulójához, Családok
Napjához, a Népesedési Világnaphoz, a Láthatatlan Munka Napjához, az Anyák Napjához, a Gyereknaphoz és az egyéb jeles napokhoz kapcsolódó programok. A pályázati díj 2 200 Ft. Elõnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során
együttmûködik a helyi közélet egyéb szereplõivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, civil és/vagy egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb.

Kizáró okok

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja
vagy eredménye:
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére való felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Dokumentumokfelhívás
útmutató
További információ

NCSSZI, tel.: (1) 237 6782, e-mail: palyazat@ncsszi.hu, web: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és www.ncsszi-pr.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara