Címe

Telephelyfejlesztés a területi kohézióért a Dél-Dunántúlon - megjelent a kiírás!

Benyújtás: 2014. február 26.  és 2014. március 26. között.

Kiiró

Új Széchenyi Terv - Dél-Dunántúli Operatív Program (Kódszám: DDOP-1.1.1/D -14)

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.

 

 

Összefoglaló

A kiírás a vállalkozások mûködési helyszínéül szolgáló meglévõ, mûködõ telephelyek modernizációját és bõvítését, nem megfelelõ telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elõsegíteni, a KKV-k versenyképességének megõrzése, fokozása érdekében. Meglévõ telephely fejlesztésére, illetve új telephely kialakítására, technológiafejlesztésre (építés, bõvítés, infrastruktúra, eszközbeszerzés, kapcsolódó betanítás, licenc stb.) pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások a Dél-Dunántúlon. Keret: 1,78 Mrd Ft.

Pályázhat

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezõ mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fõ volt.

1. Jogi személyiségû vállalkozás (GFO 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (GFO 211, 212, 213, 226, 227, 229)
3. Egyéb vállalat (GFO 721)

Támogatott tevékenység

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ épületek átalakítása, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelõ állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mûködésének, illetve továbbfejlõdésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt elõkészítés.

A projekteknek kötelezõ munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk legkésõbb a projekt fenntartási idõszakának utolsó évére vonatkozóan.

Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhetõ támogatás: középvállalkozások esetében: 50%,
mikro- és kisvállalkozások esetében: 60%.
Az igényelhetõ támogatás összege: minimum: 10 M Ft, maximum: 60 M Ft.

Határidõ2014.03.26
Feltételek

Egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül egy telephelyet fejleszthet. Konzorciumban történõ pályázat benyújtására nincs lehetõség.

Kizáró okok

1. Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az EU mûködésérõl szóló szerzõdés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.
2. Nem támogatható az a projekt, amelynek teljes elszámolható költségének 25%-ot meghaladó része kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztésre irányul (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).
3. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66).
4. Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.
5. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 93 és TEÁOR’08 55-56).

Az iparági korlátozások a fejlesztendõ tevékenységre vonatkoznak.

Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következõ feltételek valamelyikének megfelelõ településen valósul meg:
- népsûrûsége nem nagyobb, mint 100 fõ/km2, vagy
- állandó népessége nem haladja meg az 5 000 fõt.
Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások pályázatai is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza.

Dokumentumokfelhívás
További információ

Tel.: +36-40-638-638, web: www.palyazat.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara