Címe

A szerbiai magyar közösségek céljait szolgáló intézmények, szervezetek mûködésének, fejlesztésének, programjainak, valamint meghatározott területen mûködõ vállalkozások támogatása

Benyújtási határidõ: 2014. február 24.

Kiiró

Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. (BGA Zrt.) - Szekeres László Alapítvány (SZLA)

Keret 40 M Ft.

Összefoglaló

A kiírás célja: A Szerbiában élõ magyarság szülõföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének elõmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerõsítése az oktatás és a kultúra támogatásával.

Pályázhat

A 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának megfelelõen, szerbiai székhelyû:
- civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségû intézmény,
- kizárólag a VI. pályázati tárgyban jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás, bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
- egyházi jogi személy, határon túli egyház, belsõ egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

Támogatott tevékenység

Területek:
I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása;
II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások;
III. A magyar közösség céljait szolgáló közmûvelõdési tárgyú támogatások;
IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások;
V. A magyar közösség céljait szolgáló mûvészeti tárgyú támogatások;
VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegû média támogatása;
VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása;
VIII. Regionális vagy helyi jelentõségû civil szervezetek mûködésének, rezsi jellegû fenntartási költségeinek támogatása - mûködési kiadások: személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-fenntartási költségek;
IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása:
- országos vagy regionális jelentõségû kulturális és közmûvelõdési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése,
- különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása,
- megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.

Megvalósítási idõszak: 2014. január 1. - 2014. december 31.

Támogatás mértéke

A minimálisan igényelhetõ összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhetõ összeg 600.000 Ft.

Határidõ2014.02.24
Feltételek

Nem kötelezõ önrész biztosítása, de amennyiben rendelkezik a pályázó saját forrással, ezt megjelölni szükséges.

Kizáró okok

Nem támogatható politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet, egyéni vállalkozó.

Dokumentumokfelhívás
További információ

Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt., www.bgazrt.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara