Címe

Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében - megjelent a kiírás!

Benyújtás: 2014. február 26. és 2014. március 26. között.

 

 

Kiiró

Új Széchenyi Terv

Észak-Alföldi Operatív Program

Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága (ROP IH) - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Kódszám: ÉAOP-1.1.1/D-14

Keret: 500 M Ft, 1. cél: 150 M Ft, 2. cél: 350 M Ft.

Összefoglaló

A pályázat célja a Tisza-tó térségében munkahelyteremtéssel egybekötött gazdaságfejlesztés támogatása, a már kialakult értékekkel meglévõ tradicionális iparágak, kézmû- és háziipar, fazekas, bõr és üvegipar fejlesztése. A konstrukció a vállalkozások mûködési helyszínéül szolgáló, meglévõ, mûködõ telephelyek modernizációját és bõvítését, nem megfelelõ telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elõsegíteni.

1. részcél - „Telephelyfejlesztés”
A Tisza-tó térségében megvalósuló, a vállalkozások versenyképességét segítõ egyszerûbb fejlesztések támogatása.

2. részcél - „ Komplex Telephelyfejlesztés”
A Tisza-tó térségében megvalósuló, komplex, azaz építést, eszközbeszerzést és jelentõs mértékû munkahelyteremtést tartalmazó fejlesztések támogatása.

Pályázhat

Kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozás:
- Jogi személyiségû vállalkozás (GFO 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
- Jogi személyiség nélküli vállalkozás (GFO 211, 212, 213, 226, 227, 229)
- Egyéb vállalat (GFO 721)

Támogatott tevékenység

1. részcél:
1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ épületek átalakítása, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. részcél:
1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ épületek átalakítása, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
1.részcél:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelõ állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mûködésének, illetve továbbfejlõdésének.
2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
3. Projekt elõkészítés.
2. részcél:
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bõvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelõ állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mûködésének, illetve továbbfejlõdésének.
2. Projekt elõkészítés.

A projekteknek kötelezõ munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk legkésõbb a projekt fenntartási idõszakának utolsó évére vonatkozóan.

Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhetõ támogatás mértéke mikro- és kisvállalkozások esetén maximum 70%, középvállalkozás esetén 60%, nagyvállalatok és egyéb szervezetek esetén legfeljebb 50%. 1. részcél: 10 M Ft - 50 M Ft, 2. részcél: 100 M Ft - 350 M Ft.

Határidõ2014.03.26
Feltételek

A fejlesztésnek az észak-alföldi régióban a Tisza-tó térségben kell megvalósulnia, mely az alábbi településeket foglalja magába:
- Karcagi járás: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdõ (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Kunhegyesi járás: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaroff, Tomajmonostor (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Tiszafüredi járás: Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszõlõs, Tiszagyenda (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Szolnoki járás: Kõtelek, Nagykörû, Tiszasüly (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Balmazújvárosi járás: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy (Hajdú-Bihar megye)
- Polgári járás: Folyás, Polgár, Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye)

Kizáró okok

1. Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul.
2. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR’08 45,20).
3. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66).
4. Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés.
5. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 93 és TEÁOR’08 55-56).
6. Nem támogatható a bérbeadási céllal történõ ingatlanfejlesztés.

Az iparági korlátozások a fejlesztendõ tevékenységre vonatkoznak.

Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú, a következõ feltételek valamelyikének megfelelõ településen valósul meg:
- népsûrûsége nem nagyobb, mint 100 fõ/km2, vagy
- állandó népessége nem haladja meg az 5 000 fõt.
Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások pályázatai is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza.

Dokumentumokfelhívás
További információ

ROP IH, tel.: +36-40-638-638, web: www.palyazat.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara