Címe

MÛEMLÉKI KERET 2013. Budapest

Benyújtás 2014. január 3-ig, postán

Kiiró

Budapest Fõváros Közgyûlése támogatása, célja  Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, felújítása, restaurálása, az eredeti részek visszaállítása.

Összefoglaló

Budapest Fõváros Közgyûlése a fõváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatja 30.000.000.- Ft-os keretbõl, pályázat útján

Pályázhat

az épületek tulajdonosai és jogszerû használói

Támogatott tevékenység

a közterületrõl látható homlokzati épületdíszek felújítása, kapuzat, elõtetõ, lábazat, elõlépcsõ, homlokzat helyreállítása, külsõ nyílászárók, tetõ, kerítés, terasz felújítása. Közintézmények, egyházi épületek belsõ tereiben lévõ belsõépítészeti, iparmûvészeti, képzõmûvészeti értékek felújítása.

Támogatás mértéke

A Támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minõségétõl. Keret 30 M Ft

Határidõ2014.01.03
Feltételek

A támogatott munkák teljesítésének határideje maximum a szerzõdéskötéstõl számított egy év lehet.

Kizáró okok

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Mûszaki felújítást nem

DokumentumokFelhívás
További információ

Fõpolgármesteri Hivatal Városépítési Fõosztály (1052 Budapest, Városház utca 9-11.)

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara