Címe

Szõlõültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához  igényelhetõ támogatás

2013. november 2-a és 2013. november 30-a között ismét lehet a tervezett ültetvény-korszerûsítési munkákat összefoglaló „egyéni tervek"-et benyújtani

(EU Belpiaci Intézkedések Szõlõ-bor területen)

Kiiró

A vidékfejlesztési miniszter -Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Az intézkedés célja, hogy elõsegítse a szõlõ- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történõ igazítását, az ültetvények korszerûsítését, valamint a termelõk versenyképességének javítását. Szõlõültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának minõsül a fajtaváltás és az ültetvény áttelepítése

Keret a 2014 pénzügyi évre: 22 603 000 euró.

Összefoglaló

A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzációból tevõdik össze.

Pályázhat

természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesített/részesíteni kívánt ültetvény használója, és rendelkezik érvényes, az MVH vagy a hegybíró által kiadott - a tevékenység végrehajtására vonatkozó - engedéllyel.

Támogatott tevékenység

Szõlõültetvény szerkezetátalakítása és -átállítása:
a) fajtaváltás,
b) ültetvény áttelepítése

során a beruházással kapcsolatban felmerülõ költségek

Támogatás mértéke

A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulás és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzáció, függ a régiótól, tevékenységtõl

Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg.

Határidõ2013.11.30
Feltételek

feltétele, hogy a hegyközségi tanács a hegyközségi és a borvidéki rendtartások elõírásaival összhangban borvidéki tervet készítsen 5 évre. A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhetõ.
A borvidéki terv legkorábban 2018-ban módosítható.

Egyéni terv benyújtás a minden borpiaci év november 2. és november 30. közt lehet. (postára adás napja) -  elbírálás február 28-ig. A jóváhagyott egyéni terveken alapuló támogatási kérelmek benyújtása: április 1-je és július 15-e között

Feltétel: ültetvény beállottsága 1.évben 90, 2. évben 95%igazolt származású szaporítóanyag

Kizáró okok

A 2013/2014 borpiaci évtõl benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhetõ támogatás, ahol a telepítendõ tõszám legalább 3500 tõ/ha, és a termõhelyi kataszteri pontérték a 200 pontértéket meghaladja.

A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévõ, összefüggõ területen megvalósított, tevékenységre lehet igénybe venni.

Dokumentumok
További információ

www.mvh.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara