Címe

K+F+I ernyõprojektek támogatása
Kódszám: ERNYO_13
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - ÚSZT

Benyújtás 2013. április 18-tól 2013. május 27-ig

Kiiró

Az NFÜ Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatán  vállalkozás nyerhet max. 50%-os, min. 40 M Ft támogatást, új, természettudományos és/vagy agrár, mûszaki orvosi eredményekhez, szellemi alkotásokhoz és új K+F munkahelyekhez.

Összefoglaló

A támogatás célja a vállalati K+F+I tevékenység dinamikus növekedésének biztosítása jelentõs vállalati K+F+I programok megvalósításának támogatásával.
Keret 2013-ban NFÜ 8,8 milliárd forint 
 

Pályázhat

Jogi személyiségû gazdasági társaságok (GFO11x, GFO 226). amelyek legalább 40 fõ szakirányú felsõfokú képzettséggel rendelkezõ, K+F+I-vel foglalkozó kutatót, fejlesztõt, kutatás-fejlesztési segédszemélyzetet foglalkoztatnak a benyújtást megelõzõ hónapban, ÉS amelyek legalább 3 éve igazolhatóan foglalkoznak K+F+I tevékenységgel ls min 2 lezárt üzleti évvel rendelkeznek

Támogatott tevékenység

a) Alapkutatás. b) Ipari kutatás c) Kísérleti fejlesztés költségeibõl:  Személyi jellegû költségek,  szolgáltatás és anyagköltség, eszközbeszerzés – befektetett eszköz költségei - Immateriális javak. Kutató-fejlesztõ esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó bruttó alapbér és járulékai tervezhetõ maximálisan, segédszemélyzet esetében max. 600.000 Ft/hó.

Támogatás mértéke

Minimum 40 M Ft, max. 2 Mrd Ft, az elnyerhetõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Határidõ2013.05.27
Feltételek

Kötelezõ vállalások
1. K+F létszám tartás (kivéve kiemelt beruházás)
2. Üzleti hasznosíthatóság: A K+F+I tevékenységbõl származó árbevétel a projekt fizikai befejezési évét követõ bármely 2 egymást követõ üzleti évben (de legkésõbb a fenntartási idõszak utolsó elõtti évéig) eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
3. K+F ráfordítási szint megõrzése: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követõ üzleti évben a K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.

Fenntartás: a projekt fizikai befejezését követõ 5. év végéig
 

Kizáró okok

saját tõke negatív vagy a törzstõke (alaptõke) jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent.
A saját tõke arányos saját forrás érték 200% vagy nagyobb
 

DokumentumokFelhívás
További információ

www.nfu.hu
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közremûködõ Szervezet)

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara