Címe

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez 2011. évtõl igényelhetõ támogatás

 

(EU Belpiaci Intézkedések az  Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból)

Benyújtás: 2011.október 17.- 2011. december 16. közt

Kiiró

Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) - Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal

 

 

Összefoglaló

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet
142/2011. (IX. 9.) MVH közleményhez

Pályázhat

az borászati üzem, amely KKV (természetes személy vagy gazdálkodó szervezet: õstermelõ, egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, amely mikro-, kis-, és középvállalkozás), vagy nagyvállalat, s amely a megvásárolt gép tulajdonosa és üzemeltetõje.

Támogatott tevékenység

(www.mvh.gov.hu) 2011. október 1-jét követõen közzétett borászatigép-katalógusban szereplõ gépekre igényelhetõ, ha a kérelmezõ a berendezést  2011. március 1-jét követõen vásárolta meg. Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerû géppel
lecseréli a meglévõ gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal
növelné a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatná a termelés jellegét
vagy az alkalmazott technológiát.

Támogatás mértéke

mikro-, kis- és középvállalkozás esetében
a vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a, de minimum 1 M Ft

Határidõ2011.02.16
Feltételek

A gépeket legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásáig üzembe kell helyezni. Fenntartás: 5 év. 

A kiadások elszámolása kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ borpiaci év március 1-jét követõen kiállított számlákkal lehetséges.

Kizáró okok

 Nem igényelhetõ támogatás olyan gépre, amely esetében a gyártás napja és a kérelem benyújtása között 2 évnél hosszabb idõtelt el.

Ha a kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtásakor sem jelenti be az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerébe a vállalkozása a kis- és középvállalkozás minõsítését (az ún. KKV-kódot), a kérelmet az MVH elutasítja.

DokumentumokRendelet
Nyomtatványok
Segédlet
További információ

www.mvh.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara