Címe

NER 300 pályázat alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra (CCS) és megújuló energiaforrások (RES)

(NER: New Entrants Reserve)

Jelenleg nem pályázható

Kiiró

Európai Bizottság - Európai Beruházási Bank

Hazai Közremûködõ szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Zöldgazdaság-fejlesztési és Klímapolitikai Helyettes Államtitkársága

Összefoglaló

A pályázat célja az új kibocsátók számára elkülönített 300 millió kibocsátási egység értékesítésébõl származó bevételekbõl az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítását elõsegítõ technológiák fejlesztését és piacképessé tételét szolgáló projektek támogatása.

Keret: • az elsõ pályázati felhívásban 200 M kibocsátási egység (3 Mrd euró) a másodikban 100 M kibocsátási egység (1,5 M euró)

Pályázhat

önálló szervezet, amely a projekt minden részét vállalja, alvállalkozóval társulva vagy • projektszervezetként konzorciumban.
 

Támogatott tevékenység

1) A CO2 leválasztás tárolás (CCS): - 1. égetés elõtti / 2.égetés utáni leválasztás, 3.oxyfuel-eljárás és ipari alkalmazások. 
- szén-dioxid tárolás sós vizet tartó víztartó rétegekben vagy kimerült szénhidrogén-telep használatával
2) innovatív megújuló energia technológiákkal összefüggõ projektek : • bioenergia  • koncentrált napenergia • napsugárzást hasznosító foto-elektromos erõmû • szélenergia • geotermikus energia • tengeri energia • vízenergia
• megosztott megújuló energiagazdálkodás (intelligens villamosenergia-hálózatok)
 

Támogatás mértéke

legfeljebb 50% és max. a keret 15%-a. Egyéb EU forrás (Strukturális és Kohéziós Alap, stb) társítható. Tagállami pénzügyi támogatás lehet, de hiánya nem kizáró!

Határidõ2011.01.17
Feltételek

3-5 oldalas projekt összefoglaló benyújtása szükséges, amely tartalmazza a • a projekt-leírást (technológia, annak innovatív jellege, hatásfoka, termékpálya, költség-haszon elemzés, releváns költségek, teljesítményegységre esõ ráta, nemzetgazdasági hatás)
• megvalósítás ütemezése
• megvalósítás költségvetése és a EIB által finanszírozott részen felüli pénzösszeg lehetséges forrása(i)
• szükséges engedélyek és ezek elõrehaladási állapota
 

Kizáró okok

 Tagállamonként min. 1, max. 3 pályázatot támogatnak (határon átnyúló projektekre ez nem vonatkozik!)

DokumentumokFelhívás
Határozat
További információ

 

http://ec.europa.eu/clima/funding/ ner300/index_en.htm

www.nfm.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara