Címe

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztésének és korszerûsítésének  támogatása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Kiiró

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

 

 

Összefoglaló

Célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerûsítése az elsõ kiviteltõl a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is.
 

Pályázhat

erdõgazdálkodó, aki
a) erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenységet, fakitermelési tevékenységet végez, és
b) legalább 50 ha olyan erdõterületen gazdálkodik, amely magántulajdonosnak, vagy azok társulásának, önkormányzatnak, vagy azok társulásának a tulajdonában van.
Kivéve,

Támogatott tevékenység

Meghatározott Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek és technológiai berendezések  beszerzése

Támogatás mértéke

A támogatás összege támogatási idõszakonként
legfeljebb 735. 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet, mértéke 50%.

Határidõ2012.03.31
Feltételek

Benyújtás: 2009: április 1. és 30. között, 2010-tõl márc.1-31-ig
 

Kizáró okok

Nem jogosult támogatásra azon erdõgazdálkodó jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
 

DokumentumokRendelet
Mellékletek
További információ

www.fvm.gov.hu

 

www.mvh.gov.hu
 

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara