Címe

A mezõgazdasági
energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz
nyújtandó támogatások

(Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap - EMVA)

A támogatási kérelmet  évente április 1. és április 30. között lehet benyújtani

Kiiró

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Összefoglaló

Célja a mezõgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elõsegítése, valamint a termelõk fosszilis energiafüggõségének mérséklése.

Pályázhat

mezõgazdasági termelõ, ha a beruházással érintett mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME), és

a termelõi csoport

Támogatott tevékenység

A mezõgazdasági energiafelhasználást
biztosító biomassza kazán és ezzel együtt az elõállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzése

Támogatás mértéke

az elszámolható kiadások 35%-a, egy támogatási kérelem alapján igényelhetõ támogatás összege legfeljebb 30 millió forint lehet..

A támogatás összege ügyfelenként 3 évente nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

Határidõ2013.04.30
Feltételek

- technológiai terv,nyilatkozat a felhasználni tervezett biomassza tüzelõanyag forrásáról és formájáról.

a beruházással elõállított energiát mezõgazdasági tevékenység keretében vagy a kapcsolódó infrastrukturális létesítményekben hasznosítani

Kizáró okok

Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban csak egy kérelmet adhat be.

Kifizetési kérelmet évente
a) január 1-31. b) április 1-30.
c) július 1-31. d) október 1-31.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.

 

DokumentumokFeltételek
KifizetésiKerelem
További információ

www.mvh.gov.hu
www.kormany.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara